Giới thiệu » Ceragem Global
Bằng chứng nhận

Trải qua các cuộc nghiên cứu và phát triển, CERAGEM đã nhận được các bằng chứng nhận nổi tiếng thế giới và nhiều các dấu ấn như: FDA, FCC, CE, TUV, UL, PSE, và nhiều hơn thế nữa trên khắp thế giới.

P590 - CE Mark
 
 
Issue Date
May 20, 2011
 
Model name
CGM EP-1101
 
Description
 
P590 - TUV
 
 
Issue Date
May 11, 2011
 
Model name
CGM EP-1101
 
Description
 
 
V3 - CE Mark
 
 
Issue Date
Aug 25, 2011
 
Model name
CGM EB-1101
 
Description
.
V3 - TUV
 
 
Issue Date
Sep 29, 2011
 
Model name
CGM EB-1101
 
Description
 
 
V3 - UL
 
 
Issue Date
August 25, 2011
 
Model name
CGM EB-1101
 
Description
 
V3 - IEC
 
 
Issue Date
Oct 17, 2011
 
Model name
CGM EB-1101
 
Description
 
 
FDA
 
 
Issue Date
Aug 23, 2004
 
Model name
CERAGEM MASSAGE
 
Description
 
BSI
 
 
Issue Date
Sep 30, 2013
 
Model name
Ceragem Co., Ltd.
 
Description
..
 
BSI
 
 
Issue Date
May 22, 2015
 
Model name
Ceragem Co., Ltd.
 
Description
 
BSI
 
 
Issue Date
Nov 06, 2014
 
Model name
Ceragem Co., Ltd.
 
Description
..