Giới thiệu » Ceragem Vietnam
Giải thưởng đạt được
 
NĂM 2016

 ĐẠT TOP 10 SẢN PHẨM DỊCH VỤ VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG 2016

TOP 10 năm 2016

 NĂM 2015
TOP 10 THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU ĐƯỢC KHUYÊN DÙNG
 nhãn hiệu CERAGEM
 THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN
 
 NĂM 2013
 NHÃN HIỆU ƯA DÙNG - MÁY MASSAGE NHIỆT MASTER V3
NĂM 2012
TOP 20 NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG VIỆT NAM
NĂM 2011
 TOP 20 SẢN PHẨM VÀNG THỜI HỘI NHẬP