Giới thiệu

CHÍNH SÁCH 3 KHÔNG & 3 ĐIỀU CHÚ Ý
CHÍNH SÁCH 3 KHÔNG 3 ĐIỀU CHÚ Ý

1. Ceragem không nhận tiền khách hàng đến sử dụng máy ở trung tâm.

  • Trung tâm vận hành với mục đích quảng cáo sản phẩm Ceragem.
  • Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng miễn phí
  • Không giới hạn số ngày sử dụng.

2. Ceragem không phân biệt đối xử khách hàng:

  • Tất cả khách hàng của Ceragem đều quan trọng như nhau.

3. Ceragem không tùy tiện bán máy cho bất kỳ ai.

  • Không bán máy cho khách hàng chưa sử dụng thử.
  • Không bán máy cho khách hàng chưa trải qua phản ứng có hiệu quả.
Không bán máy cho khách hàng không có sự đồng ý của gia đình.

1. Ceragem không phải là bệnh viện.

  • Nếu muốn chữa bệnh thì phải đến bệnh viện.

2. Trung tâm Ceragem không có bác sĩ.

  • Nếu muốn hỏi về bệnh thì phải tìm đến bác sĩ.

 

3. Sản phẩm của Ceragem không phải là máy chữa bệnh mà chỉ hỗ trợ sức khỏe.

Ceragem không chữa bệnh mà thông qua chức năng bấm huyệt, mát-xa nhiệt và châm cứu giúp cơ thể khỏe hơn.