Tin tức
TOP 10 THƯƠNG HIỆU – NHÃN HIỆU ĐƯỢC KHUYÊN DÙNG NĂM 2015

Trãi qua 8 năm hoạt động và phấn đấu không ngừng để đem lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng. Ceragem đã vượt qua hàng ngàn nhãn hiệu – thương hiệu và vinh dự được Hiệp hội chống hàng giả - bảo vệ thương hiệu Thành phố Hà Nội và Tổ chức tư vấn chống hàng giả cấp chứng nhận “ TOP 10 THƯƠNG HIỆU – NHÃN HIỆU ĐƯỢC KHUYÊN DÙNG NĂM 2015”