Tổng Công ty Ceragem Việt Nam trân trọng thông báo chuyển địa điểm trung tâm Ceragem Bà Điểm.

Tên trung tâm: CERAGEM BÀ ĐIỂM

Giám Đốc trung tâm: HỨA NGHIỆP LƯỢNG (Số điện thoại: 0939131480)

Hoạt động từ ngày: Thứ năm, ngày 4 tháng 10 năm 2018

Địa chỉ mới: 26/2A Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM

Điện Thoại: (028) 62542229