Tổng Công ty Ceragem Việt Nam trân trọng thông báo khai trương Trung tâm Ceragem Đông Hà.

Tên trung tâm:           CERAGEM ĐÔNG HÀ
Giám Đốc trung tâm:  ĐỒNG THỊ HÀ (Số điện thoại: 0362353115)
Hoạt động từ ngày:    Thứ hai, ngày 20 tháng 4 năm 2019                                                            
Địa chỉ mới:               77 Trịnh Đình Thảo, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Điện Thoại:                (0236) 3661789

Tổng Công ty Ceragem Việt Nam trân trọng thông báo chuyển địa điểm trung tâm Ceragem Pleiku
Tên trung tâm:           CERAGEM PLEIKU
Giám Đốc trung tâm:  TRẦN THỊ THANH HÀ (Số điện thoại: 0945 319 588)
Hoạt động từ ngày:    Thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2019
Địa chỉ mới:               116A Hai Bà Trưng, Phường Yên Đỗ, Pleiku, Gia Lai
Điện Thoại:                (0269) 3820646