sk2016 cao 387

Tổng công ty Ceragem Việt Nam trân trọng thông báo khai trương trung tâm Ceragem Biên Hòa

Tên Trung tâm: CERAGEM BIÊN HÒA
Giám Đốc: NGUYỄN THÀNH THUẬN (ĐT: 0938020376)
Ngày Khai Trương: ngày18 tháng 08 năm 2018
Địa Chỉ: 272 Cách Mạng Tháng Tám, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251) 6518803 - (0251) 6518813


Tổng công ty Ceragem Việt Nam trân trọng thông báo khai trương trung tâm Ceragem Gò Dầu Tây Ninh

Tên Trung tâm: CERAGEM GÒ DẦU TÂY NINH
Giám Đốc: NGUYỄN THỊ BÍCH THU (ĐT: 0911327320)
Ngày Khai Trương: ngày 20 tháng 08 năm 2018
Địa Chỉ: 164 Quốc Lộ 22,KP Thanh Bình C, TT Gò Dầu, H.Gò Dầu, T.Tây Ninh
Điện Thoại: (0276) 3515038 -(0276) 3515039