Tổng Công ty Ceragem Việt Nam trân trọng thông báo khai trương Trung tâm Ceragem Đà Lạt.

Tên trung tâm:           CERAGEM ĐÀ LẠT
Giám Đốc trung tâm: HỒ ANH BÌNH (Số điện thoại: 0769992333)
Hoạt động từ ngày:    Thứ hai, ngày 04 tháng 11 năm 2019                                             
Địa chỉ mới:              83A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện Thoại:              (0263) 3637 666