Tổng Công ty Ceragem Việt Nam trân trọng thông báo chuyển địa điểm trung tâm Ceragem Long Thành

  Tên trung tâm:               
Giám đốc:                       
Hoạt động từ ngày:        
Địa chỉ mới:                    
Điện thoại:               

CERAGEM LONG THÀNH
Trương Văn Quang (Số điện thoại: 0888738987)
Thứ hai, ngày 02 tháng 03 năm 2020
Lô A5-12 Khu Chợ Mới Long Thành, TT Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
(0251) 6565 349