Giới thiệu » Ceragem Global
Giải thưởng đạt được
Đạt giải thưởng lớn tại  giải thưởng truyền thông hàn quốc
Được bình chọn là doanh nghiệp ưu tú tự quản trong hạng mục hàng thiết bị ưu tú.

Đạt cúp  doanh nghiệp xuất sắc lần đầu tiên đoạt doanh thu xuất khẩu 70 triệu đô  trong ngày thương mại lần thứ 45
Ông ROH SOYN HUN được trao tặng giải thưởng tháp vàng dành cho doanh nghiệp ưu tú về dịch vụ.

Được bình chọn trong nửa năm đầu 2007 trên nhật báo hàn quốc về sản phẩm mới với chất lượng tốt nhất.

Đạt giải thưởng sản phẩm toàn cầu trong các tiêu chuẩn quản lý kinh doanh năm 2006.
Được chọn là công ty dẫn đầu về phát triển kinh tế 2006 do nhật báo hàn quốc

Đạt cúp doanh nghiệp xuất sắc đoạt doanh thu xuất khẩu 50 triệu đô trong ngày chợ thương mại lần thứ 42
Được chọn là sản phẩm có thiết kế xuất sắc năm 2005

Đạt giải thưởng thương hiệu xuất sắc kinh doanh của hàn quốc
Được nhật báo hàn quốc bình chọn là sản phẩm bán chạy nửa năm sau 2004
Đạt được cúp doanh nghiệp xuất sắc đoạt doanh thu 20 triệu đô của ngày thương mại lần thứ 41
Trong năm năm liên tục được nhật báo hàn quốc bình chọn là thương hiệu bán chạy nửa sau 2004.
Được nhật báo Kuyng yang bình chọn là sản phẩm bán chạy nửa năm sau 2004
Được nhật báo hàn quốc bình chon là sản phẩm có thiết kế xuất sắc.

Được chọn là sản phẩm bán chạy nửa năm sau 2003 của tờ báo Hankyoreh
Được chọn là sản phẩm số 1 nhận được sự hài lòng của khách hàng  2003 của tờ báo sport   choseon.
Được bình chọn là thương hiệu bán chạy nửa năm sau 2003 của nhật báo hàn quốc.
Được bình chọn là thương hiệu sử dụng lâu bền của Kuyng yang.
Được bình chọn là sản phẩm bán chạy nử năm đầu của tờ báo Kuyng yang.
Sản phẩm được bình chọn là thương hiệu vì nhân loại nửa năm đầu của kinh tế seoul.
Đạt được cúp thương hiệu lân thứ 4 của nhật báo thế giới.
Đạt được danh hiệu những doanh nghiệp kinh doanh ưu tú nhất của hội kinh doanh quốc tế FKI( Ông Lee Hwang Seong được vinh danh).

Đoạt giải ấn tượng kinh doanh ưu tú trong bộ phận kinh doanh toàn cầu  của hội kinh doanh quốc tế FKI
Sản phẩm bán chạy nửa năm sau 2002 của nhật báo thế giới.
Sản phẩm bán chạy nửa năm sau 2003 của nhật báo hàn quốc.
Sản phẩm tiêu dùng bán chạy nửa năm sau 2002 của  tờ báo Hankyoreh, Kuyng yang.
Được chọn là sản phẩm của nhân loại của bộ công nghiệp và năng lượng.
Đạt được cúp doanh nghiệp xuất sắc đoạt doanh thu 10 triệu đô của ngày thương mại lần thứ 39
Đạt được giải thưởng sản phẩm yêu thích của người tiêu dùng trong lĩnh vực quảng cáo tới người tiêu dùng của sport choseon lần thứ 3