Tin tức
CERAGEM kênh Arriang (Doanh nghiệp tiêu biểu)

     "CERAGEM – HIDDEN CHAMPIONS – DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU

Khi nói đến HIDDEN CHAMPIONS là nói đến các doanh nghiệp có kỹ thuật cao kết hợp giữa sự khéo léo và kỹ thuật hiện đại nhất nhằm sản xuất ra các sản phẩm có tính năng   đặc biệt mà đối thủ không thể nào cạnh tranh được.
      Ceragem đã và đang sản xuất ra các sản phẩm có tính năng đặc biệt nhờ áp dụng các kỹ thuật tiến tiến cùng với chiến lược” Marketing chậm – Marketing thử   nghiệm miễn phí” của mình đã mang đến doanh thu lến đến 200 tỷ won trong năm 2013 từ các trung tâm Ceragem trên toàn thế giới. Với doanh thu đó cùng với sự tin   yêu của khách hàng dành cho sản phẩm của Ceragem trên toàn thế giới đã giúp cho Ceragem đạt được danh hiệu HIDDEN CHAMPIONS."

https://www.youtube.com/watch?v=I2xr7exzrjQ&feature=youtu.be