028 3636 9230 - 0919997020

Dịch vụ trải nghiệm sản phẩm tại nhà

Privacy & Policy

Thời hạn thử nghiệm máy tại nhà (ECHOM) là 2 tuần.

Tiền đặt cọc: 20.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

- Nhận tiền đặt cọc trước khi giao máy

- Hoàn trả đầy đủ tiền đặt cọc sau khi hết thời hạn ECHOM và đã nhận lại máy.

Chi phí dịch vụ: 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng.)

- Bao gồm phí vận chuyển trong vòng bán kính 5km, phí lắp đặt máy, chăm sóc khách hàng trong thời gian 2 tuần.

- Trong trường hợp khách hàng mua máy trong thời gian Echom, trung tâm sẽ hoàn trả chi phí này lại cho khách hàng.

Tôi đã đọc và hiểu rõ những điều khoản trên và đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm máy Ceragem tại nhà (ECHOM)