Danh mục liên hệ
_______*****_______

Liên hệ
_______*****_______

TÊN CÔNG TY: CERAGEM  VINA Co., Ltd.
NGÀY SÁNG LẬP: NĂM 2008
TỔNG GIÁM ĐỐC: 
JUN WOO EUN
ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH: 104M, Hoàng Quốc Việt, KDC Phú Mỹ, P.Phú Mỹ, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC: (028) 5410 7255 -
 (028) 3636 9230 SỐ FAX: (028) 3636 9229

Các tin khác