028 5410 7255 - 028 3636 9230

Leaving the World Better Than We Found it

Cây Cầu Hy Vọng 01

Cầu Hy Vọng Ceragem 01 tại xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cầu Ngang Cái Bảy thuộc xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã có thời gian sử dụng được 17 năm và trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, công ty Ceragem Việt Nam đã phối hợp cùng Uỷ ban và các cấp chính quyền địa phương để hỗ trợ chi phí tái xây dựng cầu là 220 triệu đồng.

Dự án được khởi động vào tháng 9/2019, và sau 5 tháng xây dựng, cầu mới đã đi vào hoạt động từ ngày 06/01/2020 phục vụ cho 500 hộ dân với 2000 dân sinh sống. Cầu mới bằng bê tông dài 27m, mặt cầu ngang 3m, trọng tải 5 tấn không chỉ giúp thuận tiện đi lại mà xe tải có thể vào tận từng nhà mua nông sản, góp phần nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế địa phương và nhất là giúp 700 em nhỏ đến trường an toàn.

Việc khánh thành cầu Hy Vọng Ceragem 1 là bước khởi đầu cho dự án Hy Vọng Ceragem nhằm thực hiện lời hứa sẽ cống hiến vì cộng đồng trong các hoạt động xã hội, là tiền đề để công ty tiếp tục nối xây thêm nhiều nhịp cầu yêu thương khắp cả nước.