028 3636 9230 - 028 5410 7255 - 0919997020

Leaving the World Better Than We Found it

Các hoạt động từ Ceragem

Hạnh phúc bắt đầu từ sự sẻ chia.

Ceragem mong muốn tạo ra một xã hội cộng đồng, thực hiện chia sẻ lợi ích thông qua các hoạt động đa dạng mang tinh thần trách nhiệm và theo đuổi nguyên tắc vì lợi ích chung của xã hội.

Học Bổng Ceragem
Học Bổng Ceragem
Cùng Chia Sẻ - Trao Yêu Thương
Cùng Chia Sẻ - Trao Yêu Thương
CERAGEM - Chia sẻ trao yêu thương tại Mái ấm tình thương quê hương
CERAGEM - Chia sẻ trao yêu thương tại Mái ấm tình thương quê hương
Ceragem Việt Nam – Chung Tay Xây Dựng Một Nền Bóng Đá Vững Mạnh
Ceragem Việt Nam – Chung Tay Xây Dựng Một Nền Bóng Đá Vững Mạnh